Thi trực tuyến

Tổ chức thi và Cấp chứng chỉ

Chi tiết

Đào tạo

Kiến thức cơ bản và chuyên sâu

Chi tiết

Nghiên cứu

Nghiên cứu, tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm

Chi tiết

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (VIDI) là đơn vị trực thuộc Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính

Cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bảo hiểm, quản lý và tổ chức thi, cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn bảo hiểm

NHÓM HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN TẠI VIDI

Vui lòng lựa chọn Hệ thống thi trực tuyến bạn quan tâm để thực hiện đăng ký.


  


* Truy cập Hệ thống thi Phụ trợ bảo hiểm tại đây:    Thi Phụ trợ BH


Thí sinh đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm qua cơ sở đào tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 69/2022/TT-BTC.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VIDI tổ chức thường xuyên các khóa đào tạo trong lĩnh vực sau

Kiến thức cơ bản

Đào tạo kiến thức cơ bản về bảo hiểm Phi nhân thọ; bảo hiểm Nhân thọ; Đại lý bảo hiểm cho các DNBH. Đây là chương trình đào tạo cơ bản truyền thống, uy tín cao của IRT, nội dung chương trình đào tạo liên tục được cập nhật phù hợp với tình hình thực tiễn của thị trường bảo hiểm và những thay đổi trong quy định pháp luật liên quan.

Đào tạo chuyên sâu

Đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực bảo hiểm: Con người; xe cơ giới; tài sản; kỹ thuật; gián đoạn kinh doanh; tàu, thuyền; hàng hoá và tái bảo hiểm. Học viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu cũng như kiến thức về Pháp luật và Tập quán quốc tế liên quan trong từng lĩnh vực, kết hợp cùng việc thực hành cơ bản để có thể đáp ứng tối đa yêu cầu công việc.

Đào tạo theo chuyên đề

Các chuyên đề gồm có: Giám định và giải quyết bồi thường bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, kỹ thuật, tàu thuyền; Đánh giá rủi ro trong bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật; Phân tích báo cáo tài chính DNBH phi nhân thọ...

Cập nhật và Phổ biến

Cập nhật, phổ biến quy định mới của pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm; Giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Quy định về các sản phẩm bảo hiểm mới...

Luyện thi chứng chỉ Actuary

Trang bị cho các cán bộ tính toán phí bảo hiểm những kiến thức và phương pháp cần thiết để có thể tính phí trong bảo hiểm và thi đỗ các kỳ thi do SOA tổ chức. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo luyện thi, học viên sẽ tham dự kỳ thi Exam (Exam P, Exam FM, Exam IFM) để lấy chứng chỉ của SOA.

Kỹ năng mềm - Hội thảo

Đào tạo về phương pháp sư phạm và kỹ thuật dạy học tích cực; Nhóm kỹ năng: bán hàng, phát triển nhóm, gây ảnh hưởng...
Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, hội thảo các chuyên đề về Quản trị doanh nghiệp, Phát triển nguồn nhân lực, Kế toán - kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro… trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

ĐỐI TÁC

VIDI là đối tác tin cậy với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam.

LIÊN HỆ:


  • Email:  ncdt-bh@mof.gov.vn
  • Điện thoại:  (+84) 024.38238603
  • Fax:  (+84) 024.38238630